Кошница


Тотал: 0.00 лв.

Кратко заглавие на банера

Кратко описание като представяне в едно изречение. Кратко описание като представяне в едно изречение.

Какво е когнитивна азбука?

Обяснителен текст какво е когнитивина азбука... Обяснителен текст какво е когнитивина азбука... Обяснителен текст какво е когнитивина азбука... Обяснителен текст какво е когнитивина азбука...

Мисия и Ценности

Ценностите са тези, които ни водят. Те определят всяка една дейност във всяко едно наше решение. Но ценностите без ясна мисия не са достатъчни!

A

Ценности:

За нас, Децата и тяхното успешно и щастливо израстване, са изключителна ценност, която ни води при всяко наше действие и решение. Ние споделяме тезата, че целият потенциал за развитие на индивида се залага в ранната детска възраст, затова процесите на личностно изграждане и развитие, в този период от развитието на личността, са особено важни и критични.

B

Нашата Мисия:

Да помогнем на децата да развият своя потенциал, от ранна детска възраст, по начин, по който да могат да се справят успешно с предизвикателствата, които ги очакват в живота. Курсът "Когнитивна Азбука" е насочен към всички деца във важната за тяхното развитие и израстване възраст между 5 и 9 години. "Когнитивна Азбука" е специално разработена за да предложи възможност за ускорено и дори изпреварващо развитие на букета от когнитивни способности у детето.

C

Кои сме ние?

Професор д-р Румен Генков

и

Образователен център “Да Винчи”!

Нашите постижения

10

Успешни години

300

Изучени деца

50

Спечелени награди

117

Постижения

Защо хората ни харесват?

Тук може да се напише кратко, пояснително описание, защо хората харесват образователен център Да Винчи в рамките ня едно или 2 изречения. Тук може да се напише кратко, пояснително описание, защо хората харесват образователен център Да Винчи в рамките ня едно или 2 изречения.

  • Основание / причина 1
  • Основание / причина 2
  • Основание / причина 3
  • Основание / причина 4
  • Основание / причина 5